top of page
  • Hvad er problemerne helt specifikt med bundpladen ?
    Grundige test og undersøgelser foretaget af både Teknologisk Institut og en af landets førende eksperter inden for betonkonstruktioner Pelcon viser, at bundpladen under Njals Tårn ikke indeholder de råmaterialer, der blev bestilt og betalt for til underleverandøren BG Beton. Derudover viser undersøgelserne, at den ikke overholde de styrker, der er sat krav om. Den manglende styrke skyldes ifølge undersøgelserne konstruktionsfejl og et forkert vand/cement-forhold. Derudover viser det sig, at bundpladen indeholder ucertificeret beton og knust beton som tilslag, hvilket ikke er tilladt i denne type konstruktion. Prøver af trykstyrken i søjlerne på etagerne oppe i bygningen viser også lavere værdier end det projekterede – hvordan kan det hænge sammen? Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det kunne ske. VI kan ikke afgøre om problemet ligger i betonen eller støbningen. Vi er endnu ikke helt færdige med at tage de mere end 100 prøver af søjler, dæk og vægge i højhuset på alle etager og derfor har vi ikke de endelige konklusioner klar endnu. Vi kan dog se at der enkelte steder er spredning på resultaterne af styrken, men vi kan først vurdere betydningen heraf, når vi har alle resultater. Det er dog vigtigt at slå fast intet tyder på sikkerhedsmæssige problemer eller på nogen måde forhold i stil med dem, vi har set i forbindelse med bundpladen.
  • Hvornår blev Bach Gruppens ledelse klar over problemerne med bundpladen?
    I slutningen af december 2019 bliver ledelsen i Bach Gruppen kontaktet af en tidligere ansat i datterselskabet BG Beton, som fortæller, at han har viden om ringe kvalitet af en konstruktion under byggeriet Njals Tårn på Bryggens Bastion. Dette ved han bl.a. fordi han selv har været med til at destruere prøver taget af den beton der er brugt i den fejlbehæftede konstruktion – fortæller han. Den tidligere ansatte gør det samtidig klart, at hvis Bach Gruppen går med til at betale ham et beløb, vil han lade være med at gå videre med sin viden bl.a. til pressen. Bach Gruppen afviser og anmelder manden til politiet for afpresning. Selvom han er tidligere straffet og har siddet mange år i fængsel, tager vi selvfølgelig indholdet i hans henvendelse seriøst. Vi er ikke eksperter, men da vi kigger på dokumentationen bag den omtalte konstruktion igennem, ser alt på overfladen ud som om det er i orden. Derfor vurderer vi, det må være en desperat persons forsøg på at presse penge ud af os, og det vil politiet tage sig af.
  • Har Finn Bach besluttet hvordan bundpladen skulle laves?
    Finn Bach har ikke haft nogen indflydelse på eller indblanding i, hvordan bundpladen under Njals Tårn skulle konstrueres. Opgaven har ligget hos underleverandøren BG Beton Sjælland og dermed en gruppe nu tidligere ansatte hos datterselskabet. Finn Bach er dog bestyrelsesformand i BG Beton, og hans rolle er derfor gransket af Bach Gruppen i forbindelse med den interne undersøgelse.. Det er her ikke lykkedes os at finde et eneste bevis for at Finn skulle være blevet gjort bekendt med endsige beordret snyd, bedrageri eller de ulovlige forhold i forbindelse med udførelsen af den fejlbehæftede og mangelfulde bundplade. Derfor afviser ledelsen i Bach Gruppen at have haft kendskab til eller beordret de kritisable forhold hos BG Beton Sjælland og omkring konstruktionen af bundpladen under Njals Tårn.
bottom of page